Seguici su
Cerca Cerca nel sito

Edade pùnica

Edade pùnica

Edade pùnica

Cartaginesos in Sardigna

A movimentare sa situatzione de relativu echilìbriu aende·si instaurada in Sardigna in edade fenìtzia intre fortzas culturales diferentes, arribbant a s'ìsula, a inghìriu a sa metade de su VI sec. a.C., sos Pùnicos, overas sos "fenìtzios" de Cartàgine, sa balente colònia fenìtzia fundada in su Nord Àfrica cara a sa fine de s'IX sec.a.C. Su coladòrgiu de sa Sardigna suta de su domìniu cartaginesu aiat annoditadu galu de prus su fenòmenu de integratzione intre Sardi e Fenìtzios. Tale fenòmenu aiat abarradu ativu a longu fintzas a pustis de sa conchista romana de s'ìsula.

Fenicio-punica
Articolo
Sa colonizatzione pùnica
A inghìriu a sa metade de su VI sec. a.C. arribbant a Sardigna sos Pùnicos, overas sos òmines de Cartàgine, sa balente colònia fenìtzia fundada in su nord Àfrica cara a sa fine de s'IX sec. a.C.In s'ìsula s'addòbiu...
Leggi tutto Leggi tutto
Fenicio-punica
Articolo
Sas iscritziones semìticas
Su primu mentovu de su nùmene "Sardigna" si leghet in s'iscritzione semìtica de sa stele de Nora, datàbile a su VIII sec. a.C. No est unu casu chi fintzas in Sardigna s'iscritura cumpàrgiat in assòtziu cun s'ateretantu i...
Leggi tutto Leggi tutto

Approfondimenti

Visualizza Tutti Visualizza Tutti

Arborea, archaeology of the territory

Leggi tutto Leggi tutto

Commenti

Scrivi un commento

Invia