Su sardu ditzionàriu online

Custa editzione de su Ditzionàriu de sa limba e de sa cultura sarda, sèmpere in punna de fàghere su ditzionàriu normale de sa limba nostra abbia a sa normalidade de is Sardos, si presentat prus rica meda de s'editzione de su 2000: rica de lemmas (is faeddos in s'órdine alfabéticu contados una sola borta) gràtzias a su materiale nou chi est essidu a pígiu publicadu in totu custos annos (ma de seguru nde mancat), rica de fraseologia e maneras de nàrrere, cun s'etimologia prus segura, fintzas cun prus iconografia e mescamente cun sa tradutzione de prus de 22.100 faeddos in chimbe limbas chi dant a s'òpera un'orizonte europeu e no solu.

Ditzionàriu online