Làconi, pedra fita de Corte Noa

Prenuràgica

Sa "preistòria" est sa fase longa de s'istòria umana, anteposta a s'imbentu de s'iscritura, s'acadessimentu culturale nòdidu, e cointzidet in Sardigna cun su "prenuràgicu".