Vitzi, càssia de linna

Intàlliu

Cando in Sardigna si faeddat de intàlliu semus faeddende pro su prus de su disinnu fatu subra sa càssia de linna, "arca" in su Campidanu de Aristanis.