Su poeta a bolu Remundu Piras

Poesia pro mùsica

S'apentu pro sa poesia in Sardigna tenet un'isparghidura e una balia antropològica chi si podet cumparare cun àteros pagos cuntestos de s'atividade umana in s'ìsula.