Portu Turre, necròpoli de Su Crucefissu Mannu

Antigu

Su neolìticu antigu (6000-4000 a.C.) marcat una furriada importante in s'istòria de s'ìsula, produida dae s'imbentu de sa tzeràmica e dae su passàgiu dae unu sistema de sussistèntzia a unu fundadu subra massaria e pastoriu.