Pula, mosàicu in su pamentu in Nora

Romana

Pro sas potèntzias mannas de su mundu antigu sa produtzione de òperas de arte est istada una atividade semper ligada a manera astrinta cun sa pràtica de su poderiu.