Terranoa, tzentru cummertziale

Cuntemporànea

In su 1948 Casteddu divenit cabu de logu de sa Regione Autònoma de Sardigna. Custu fatu faghet nàschere una pelea noa subra su ruolu chi sa tzitade diat àere dèpidu tènnere in su tempus benidore.