Su turritanu

Su turritanu, o tataresu, tenet caraterìsticas intermèdias intre su gadduresu (de su cale mantenet sa grammàtica e s'istrutura) e su logudoresu (dae su cale leat una parte manna de su lèssicu).
Su turritanu, o tataresu, tenet caraterìsticas intermèdias intre su gadduresu (de su cale mantenet sa grammàtica e s'istrutura) e su logudoresu (dae su cale leat una parte manna de su lèssicu).
Est unu dialetu nàschidu, non petzi dae una migratzione corsa fata a supridu, ma finas dae s'influèntzia forte chi ant batidu is dominadores pisanos, genovesos e catalanos. Apartenet, paris cun su gadduresu, a su grupu de is chi sunt cramadas variedades-pontes cun su corsu. Su dialetu tataresu est faeddadu in una zona de sa Sardigna nord-otzidentale, minore ma populada: in Tàtari, Portu Turres, Sosso, Istintinu, in sa Nurra. In prus incluet su nord de s'Anglona e is dialetos faeddados in Casteddusardu, Tergu, Sèdini e in La Muddizza de Valledòria in su Coghinas, andende riu riu, a làcana cun su domìniu de su gadduresu. Su turritanu, chi li narant finas tataresu, at tentu orìgine, cumintzende a si fàghere sa Repùblica de Tàtari (su de XI sèc.), sende chi sa tzitade si fiat costituende in Comuna amparada dae Pisa e Gènova, e sende netzessàriu agatare una limba comuna pro su cummèrtziu e pro si cumprèndere sos grupos linguìsticos diferentes. Tenet sa grammàtica e s'istrutura de is verbos de tipu sìmile a su gadduresu e a su corsu. Bi podimus agatare s'ausèntzia de su fenòmenu fonèticu de sa metafonia, chi est regulare in sardu, e sa ruta de is cunsonantes finales chi imbetzes, in sardu, abarrant in totu; sa formatzione de su plurale in -i, comente in su gadduresu e in corsu, ("pintaddi" in tataresu pro "pintados" in sardu logudoresu); is artìculos "lu", "la", "li" (pron. "ru", "ra", "ri" a Sassari) cumpostos comente in gadduresu e corsu antigu (dae ILLU) mentras in sardu est "su", "sa", "sos", "sas" (da IPSU).