CROS
Logo RAS


REGIONE AUTÒNOMA DE SA SARDIGNA

Curretore àteras variedades limba sarda


Curretore Istandard linguìsticu LSC


CROS versione iscrobada

Iscàrriga sa versione de su curretore pro s'istandard linguìsticu LSC pro OpenOffice/LibreOffice e càstia sa ghia de impitadore.

Agiudu

Pro impreare su CROS - Curretore ortogràficu Sardu in lìnia, depes sighire custas règulas:

  • Pone s'iscritu chi boles currègere in su àrea de testu
  • Carca sa V birde in artu a destra pro currègere
  • Carca a pitzu de is faeddos rujos pro mustrare is cussìgios
  • Carca su libritu in artu a destra pro torrare a iscrìere
  • Si su testu non tenet faddinas at a essire una V birde in artu a destra
  • Acontza sa mannària de is caràteres cun prus e mancu
Fatu cun CROS in lìnia 1.0 dae Condaghes pro sa Regione Autònoma de sa Sardigna · A suta de sa lissèntzia GNU/AGPL

Valid XHTML 1.1