fumetti - unitą 12 - scena a

Su ispuntinu

Jana: Oje est Lunis de Pasca, die de ispuntinu.
Sunt andados totus a campagna a pee; solu Lillia e Mimiu sunt in britzicheta.

Lillia Sos ąteros sunt andados a pee, poveritos!
Mimiu In britzicheta arrivamus nois a prima!

 

Valid XHTML 1.0 Strict