fumetti - unitÓ 20 - scena a

Viagiu in mari

Jana: Seus in su portu. Ma... curiosu! Oi nc'est unu naviu istrÓngiu!
Mimiu e Lillia funt prontus a partiri. Ma su capitanu narat chi oi su bastimentu no partit.

MIMIU Aund'est su bastimentu? A it'ora partit?
CAPITANU Sa partÚntzia est sempri a is dexi; ma oi no parteus.
LILLIA E poita?
CAPITANU Poita in su portu nc'est unu naviu istrÓngiu.

 

Valid XHTML 1.0 Strict