fumetti - unitÓ 19 - scena a

Su goparaxu de Santu Anni

Jana: Oi est sa festa de Santu Anni, festa de is goparaxus in bidda.
Lillia e Mimiu andant a circai is pagliÓcius.

MIMIU Berrite', nci seis?
BERRITEDDU Beni bÚnnius!
LILLIA Tot'e is duus innoi seis?
BERRITEDDU Custa est sa domu de Pirimpillu, ma oi deu seu innoi a prandi cun issu.

 

Valid XHTML 1.0 Strict