fumetti - unitŕ 5 - scena a

Gioghiteddus

Jana: Oi est domínigu: po totu sa dí giogus e gioghiteddus!
Custu est unu carretoneddu de linna de ortigu. Dd'at fatu Tziu Predu.

MIMIU Tru su bo'! Ddu tirais su carru?
MUSSI Custus bois non ddu funt tirendi su carru... ddu tiru deu?
MIMIU Tui no ses unu boi!

 

Valid XHTML 1.0 Strict