fumetti - unità 1 - scena a

Is duas famíglias

Jana: Est a mengianu. Est una bella dí de soli!
Castiai: Mimiu e Lilllia s'incarant a sa ventana.

MIMIU Oh, Lilli'!
LILLIA Oh, Mimi', tui ses?

 

Valid XHTML 1.0 Strict