racconti

Su burricu tostorrudu

L'asino

Ascolta l'audio:

In sa bidda de Fonni una borta nci fiat unu burricu, chi de candu iat intzimiau a s'aguantai strantaxu ddi praxiat a si nd'andai a trastigiai.
Sa mama fiat sempri pretzetendiddu: "Non ti stésiis de sa stadda, ca ti podis fintzas perdi!"
Ma issu, citiu citiu, si nd'andŕt girendi in is ortus e in is perdiaxus de is tancas.
Una dí s'est fintzas atreviu a si nci artziai, solu solu, a sa costa de su monti Bruncuspina.
Ingunis nci fiat una crabita bellixedda che una pintura: sa carena sutili e lébia, is peixeddus lestrus comenti sa murva; ma sa conca, pagu beni, fiat de craba.
Ddi narat su burricu: "Aundi ses andendi?"
"A brincai in custas arrocas, nci benis?"
"Ma deu no sciu curri lestru comenti a tui!"
"E ita creis chi nci bollat? Cŕstia comenti fatzu deu!"
E, sentza mancu ddu nai, sŕrtiat a bólidu unu fossu mannu chi nci fiat ingunis. Su burricu cŕstiat a buca oberta e ddi parit unu giogu.
Provat a fai issu puru sa própriu cosa: ma is peis ddi trobeddant a s'imbressi e nci arruit aintru berriendi che sirboni, in mesu a is orrús e a is ispinas.
Su burricu, mischinu, abarrat in su fossu corruxinendi a boxi manna, fintzas chi sa mama e su meri no benint a ndi ddu bogai cun sa soga.
Sa crabita, si ddu cŕstiat de un'arroca: "Ma deu no ddu sciemu chi su burricu no brincat comenti una craba! - narat - Tue, tontu, chi ses nasciu burricu poita ti bolis fai craba?"

 

Valid XHTML 1.0 Strict