racconti

Sa meurra e s'omineddu de ní

Il pupazzo di neve

Ascolta l'audio:

In d-unu merí fridu de ierru una meurra brincat asuba de sa ní, in circa de unu reparu.
Su pilloni, tremendisí che canna, andat a conca bascia e totu in d-una atumbat in calincuna cosa tostada. Àrtziat is ogus e ita bit? Un'omineddu de ní cun d-unu capeddu in conca. "Curiosu! Mi parit chi ariseru no t'apu bistu innoi; de aundi ses bénniu?"
"Seu nou, ca m'ant fatu custu mengianu is pipius in truma, prima de intrai a iscola."
Sa meurra nci ddi bolat apitzus de is coddus e ddi preguntat: "Mi bolis asuta de su capeddu tuu?"
"Ellus po ita?" dd'arrespundit s'omineddu.
"Poita ingunis nci passu sa noti, ca est frius meda i est fintzas tzoddiendi."
"Beni, beni a innoi chi ndi chistionaus: tui depis tenni meda de mi contai, poita iscis bolai e bis cosas meda e meda genti; perou primu aconciamiddu su nasu chi si ndi stat calendi."
Sa meurra cun su bicu ispingit beni beni su nasu, chi est una pistinaga madura e si nci stichit asuta de su capeddu. Aici s'omineddu de ní e sa meurra nci passant sa noti impari faendisí cumpangia e no intendint nimancu su frius.

 

Valid XHTML 1.0 Strict