racconti

Sa mata chi fiat sola

L'albero

Ascolta l'audio:

Una borta nci fiat una mata chi fiat sola in d-unu cungiau mannu mannu. Su soli dda callentąt, su bentu dda carignąt, ma nisciunus dda chistionąt. Issa fiat trista, sčmpiri trista.
"Ma no nci benit nisciunus a innoi?" si pregontąt.
Una dķ sa piga, bolendi in cussus tretus, bit sa mata lagrimendi.
"Poita ses aici trista?" ddi preguntat.
"Seu innoi sola sola, sentza de cumpangia!" arrespundit sa mata.(nel testo nuorese questa riga manca per metą)
"Apu cumpréndiu! - narat sa piga - gei ti dda batu deu sa cumpangia!"
Sa piga bolat a su padenti e tzérriat totu is pillonis chi atopat: ąteras pigas, cardaneras, isturrus, cruculeus, e fintzas unu crobu, sčmpiri in gherra cun is ąterus
Totus faint sa paxi intra issus e bolant, unu avatu de s'ąteru, sighendi sa piga.
Imoi sa mata est prena de pillonis, no est prus sola: de mengianu a merķ nc'est sa musica de centu boxis e s'allirghia de centu bólidus e giogus!

Ajó... ajó...ajó!
Toca, beni a giogai!
Toca, feidda sa paxi!
Benei a innoi a giogai
e giogaus totus impari!

 

Valid XHTML 1.0 Strict