racconti

Su cunillu légiu

Il coniglio

Ascolta l'audio:

In d-una cŕbbia manna manna nci fiant tanti cunillus; fiant totu biancus. Sceti Lepč no fiat biancu... issu fiat diversu: fiat colori de nuxedda, portŕt is origas prus longas e fintzas is cambixeddas prus longas. Is ŕterus cunillus no giogŕnt cun issu e nimancu ddu chistionŕnt, poita narŕnt chi fiat légiu, légiu meda.
Lepč fiat annugiau, annugiau meda, tristu che sa noti, poita is ŕterus no ddu boliant, ddu lassŕnt a una parti e arriiant de issu. Una dí Lepč, arrósciu de comenti ddu tratŕnt cussus cumpŕngius, si nd'est fuiu, fuiu atesu atesu, atesu meda.
Curri curri est lómpiu a una tanca, una tanca totu birdi, cun tanti matas de modditzi e animalis a colori de nuxedda! Totus gioghendi a mamacua, currendi de una mata a s'ŕtera!
Cussus animalis fiant lčpuris! Teniant su colori de nuxedda de lčpuris, cun is origas longas, e fintzas is cambixeddas de lčpuris! E issu no fiat unu cunillu légiu, ma unu lčpori, unu bellu lčpuri!
"Beni bénniu, Lepč! - ddi narant totus - de una dixedda ti femus abetendi! Beni a giogai cun nosu!" . "Eja, eja! Innoi mi bolemu, innoi!" narat Lepč prexau. Totu is lčpuris s'acostant, faint un'arrógliu mannu mannu, ponendi a Lepč in mesu, e cumentzant a curri a brínchidus furriendi a ingíriu e cantendi:

Curri curri e gira gira
gioga gioga e tira tira
gioga gioga e serra serra
nci arrueus totus a terra!

 

Valid XHTML 1.0 Strict