racconti

Tatanu

Tattanu

Ascolta l'audio:

Sa mama cėrcat su pipiu

Sa mama: Tatanu... Tatanu...
est totu su mengianu
chi deu ti seu circhendi
e a totus domandendi:
Eis biu a fillu miu?
De domu s'est fuiu...
Ddi nant Tataneddu...
tambeni est piticheddu!


Tatanu est dormiu asuta de su letu. A issu no ndi dd'importat: dormiu est a surrúschius asuta de su letu impari a su callelleddu ... Sa mama ponit is cumpāngius a ddu tzerriai

Sa mama: A fortza de circai
gei ndi dd'eus a scidai...
Tzerriaiddu a forti a forti
totu paris in sa corti!

Is pipius: Tatanu... Tatanu... Tatanu...

Sa mama: Ah, Tatanu sonnigosu
impara a m'arrespundi
mancai siast indormiscau
chi deu t'apu tzerriau.

 

Valid XHTML 1.0 Strict